קנאת סופרים תרבה מידע?

את המונח "ספירת מלאי" אנחנו פוגשים מדי פעם בקניון או במרכז המסחרי לקראת סוף השנה האזרחית, כאשר נספרים המוצרים השונים בחנות.
אך מהי "ספירת דם", מה בדיוק סופרים בה, וכיצד יכול המידע המתקבל מספירה זו לסייע לרופאים לקבל החלטות?
בסרטון זה תוכלו לספור כמה וכמה שאלות מעניינות ששאלה טלי רוזין את ד"ר אלון רפפורט, המנהל הרפואי שלנו, על ספירת דם ומשמעותה.
למידע נוסף על בדיקות דם, פנו אל הרופא שלכם
מוגש כשירות לציבור על ידי חברת פייזר.

לצפייה בפרקים נוספים :