ימי מודעות עולמיים:

ימי מודעות עולמיים:

  • 27 לפברואר - יום המודעות העולמי לאספרגילוזיס
  • 13 לספטמבר - יום הספסיס הבינלאומי
  • 21-25 לספטמבר - יום המודעות העולמי למחלות פטרייתיות
  • 18-24 לנובמבר - שבוע המודעות העולמי לעמידות לאנטיביוטיקה

קחו אנטיביוטיקה באחריות ורק ע"פ הנחיות הרופא.