ימי מודעות עולמיים:

ימי מודעות בינלאומיים:

קחו אנטיביוטיקה באחריות ורק ע"פ הנחיות הרופא.