Back to top

זיופים

תרופות מסוכנות - הסכנה שבזיוף

אל תבלעו כל מה שמוכרים לכם

תרופה מזוייפת היא תרופה שנרקחה מחומרים לא נכונים, תרופה שאין בה רכיבים פעילים כלל, או כזו שיש בה מינון לא מספק של רכיבים פעילים.

תרופות מזוייפות הן תמיד תרופות לא מקוריות, ונטילתן לא רק שאינה מסייעת לבריאות, אלא שהיא יכולה לגרום נזק ובחלק מהמקרים גם למוות.

השפעתה של תרופה מזוייפת יכולה להתבטא בחוסר יעילות של התרופה (שהרי אם אין בה חומר פעיל או שיש בה מעט מדי ממנו, היא לא יכולה לגרום להשפעה הטיפולית הדרושה). חולה שנוטל תרופה כזו יכול לא להחלים או שהחלמתו תהיה ארוכה יותר.
ומה בדבר מי שנוטל תרופה מזוייפת שיש בה דווקא מינונים גבוהים מדי של חומר פעיל? גם הוא מסכן את בריאותו, ועוד לא אמרנו כלום על העובדה שתרופות מזויפות עלולות להכיל חומרים רעילים, זיהומים חיידקיים, שרידי מתכות, חומרי הדברה ומזהמים אחרים העלולים לגרום לנזק ואף למוות.

במדינות המערב מזייפים בעיקר תרופות המיועדות לשיפור איכות החיים (life style) דוגמת התרופות לשיפור התפקוד המיני. במדינות מתפתחות, לעומת זאת, נפוץ זיוף של תרופות מצילות חיים, דוגמת מלריה, שחפת ואיידס.

אחת הדרכים המקובלות להפצת תרופות מזוייפות היא דרך רשת האינטרנט. אדם הרוכש תרופה דרך האינטרנט בלא מרשם רופא, ובלי לדעת את מקורה, הרכבה או כל מידע אחר עליה או על תופעות הלוואי שלה, עלול לגרום לבריאותו נזק רב.