Back to top

מדדי בריאות

מדי שנה מתפרסמים בארץ ובעולם שפע של נתונים חשובים ומעניינים בנושאי בריאות, איכות חיים וסביבה. בין הגופים המפרסמים נתונים מעין אלה בקביעות נמצאים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי (בישראל), וכן גופים עולמיים כגון ארגון הבריאות העולמי (WHO) והארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD).

אנו סבורים כי למידע זה יש ערך רב. לכן, בשנים 2008 ו- 2010 החלטנו לאגד מקצת מנתונים אלה ולהציג אותם באופן פשוט וקריא, על-מנת לאפשר מבט רחב יותר על מצב בריאותנו ואיכות חיינו הן ברמה המקומית והן בהשוואה לעולם.

להורדת חוברת 2010, לחצו כאן ›

להורדת חוברת 2008, לחצו כאן ›

חוברת מדדי הבריאות שהפקנו התמקדה בתחומים נבחרים:

חדשנות

מחקר ופיתוח ביוטכנולוגי

תרופות ביולוגיות

קרנות הון סיכון

פטנטים

ניסויים קליניים

פרסי נובל

תחרותיות

מניעת מחלות וקידום בריאות

עישון

השמנה

תחלואה לבבית

סרטן השד

בדיקות סקר לסרטן

חיסונים

מטפלים בנו

תפוסת מיטות אשפוז

שימוש שנתי בשרותי אשפוז

כוח אדם במקצועות הבריאות

התפלגות רופאים לפי מומחיות ולפי מחוז

שרותי בריאות נוספים

שימוש שנתי בשרותי בריאות

משקיעים בבריאות

הוצאה לאומית לבריאות

הוצאה פרטית לבריאות

השקעה ממשלתית במחקר ופיתוח

פערים חברתיים

ויתור על טיפול רפואי

הכנסה ובריאות

מדדי בריאות יהודים-ערבים

זמינות שירותי בריאות

עוני

השכלה